FORMY WSPARCIACENNIK
Konsultacja – wizyta pierwszorazowa (wywiad, ustalenie dalszego postępowania- wizyta dłuższa, może trwać do 70 minut)230 zł
Sesja psychoterapii dzieci/ młodzież (50 min.)170 zl
Sesja psychoterapii dorośli (tylko w przypadku dostępnych terminów)
Porada wychowawcza (50 min.)170 zł
Konsultacja rodzinna/ pary (wstrzymana, tylko w przypadku terminów)
Zajęcia terapii trudności szkolnych (60 min.)120 zł
Grupa rozwojowa dla młodzieży „Selfik” – w przygotowaniu
Wydanie opinii/ zaświadczenia dla lekarza/ instytucji 80 zł
Cennik opłat aktualny od 01.01.2024 roku.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODWOŁYWANIA WIZYT I PŁATNOŚCI:

W przypadku rezerwacji wizyty w trybie zdalnym/ telefonicznym lub stacjonarnie (pierwsza wizyta), jak również prowadzenia sesji on-line wymagam wpłaty za sesję z góry celem jej potwierdzenia najpóźniej w dniu wizyty (potwierdzenie wpłaty bądź zaksięgowanie kwoty za sesję). Brak wpłaty traktuję jak rezygnację z pierwszej konsultacji/ sesji. Gdyby wizyta nie mogła odbyć się z winy terapeuty kwota jest w pełni zwrotna.

W sytuacjach tego wymagających, a podyktowanych ochroną ciągłości terapii wymagam przedpłaty za sesje (co każdorazowo ustalam z pacjentem). Proces psychoterapii jest procesem leczenia, dla jego prawidłowego przebiegu zabezpieczam dla konkretnego pacjenta czas potrzebny na proces terapii. Są to wybrane dni i godziny, do których nie ma dostępu inna osoba.

W przypadku odwołania sesji przez pacjenta/ rodzica pacjenta później, niż na 24h przed sesją, kwota jest bezzwrotna. Wymagam wówczas pokrycia kosztów wizyty. Czas ten rezerwuję na konkretnego pacjenta i nie mam możliwości umówienia w to miejsce innej osoby.

Zapisując się na wizytę rodzic/ pacjent pełnoletni przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady panujące w moim gabinecie.

Rachunek do wpłat za wizyty: 26 1160 2202 0000 0003 5792 7426.

Wizyty można regulować również BLIKiem.