Psychoterapia indywidualna
dzieci, młodzieży

To regularne spotkania (po okresie konsultacji i zakontraktowaniu pracy) z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w ustalonym dniu i stałej godzinie, służące przepracowywaniu trudności np.:

Psychoterapia kierowana do grupy pacjentów młodzieżowych ma na celu wsparcie (także rodziców) w opanowywaniu trudności wynikających z okresu dojrzewania. Praca z adolescentem, podobnie jak w przypadku pacjentów dorosłych, opiera się głównie na rozmowie. Czasami, metodą pomocniczą jest twórczość plastyczna adolescenta w trakcie sesji.

W przypadku dzieci dominującym sposobem terapii jest zabawa. Zanim zaproszę dzecko do gabinetu, spotykam się z rodzicami, zbieram dokładny wywiad oraz wspólnie planujemy, kiedy i w jakich warunkach dziecko będzie uczestniczyło w spotkaniu ze mną. Ilość spotkań diagnozujących uzależniona jest od trudności dziecka, jego otwartości, głębokości trudności. Praca z malutkimi dziećmi prowadzona jest razem z opiekunem. Dziagnoza ma pomóc w sformułowaniu interwencji do stosowania w środowisku rodzinnym dziecka.