Terapia trudności szkolnych

To odpowiednio zaplanowane ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji poznawczych istotnych w nabywaniu wiadomości i umiejętności szkolnych.

Dobór ćwiczeń każdorazowo rozpoczynam od szczegółowej konsultacji wstępnej z rodzicami/ opiekunami. W miarę możliwości zapoznaję się również z dostarczoną dokumentacją: opinie szkolne, opinie poradni itp.

Program terapii opracowuję indywidualnie do każego dziecka. Nie ma dwóch takich samych procesów, każde dziecko wymaga autorskiego program ćwiczeń i zabaw, dostosowanych do jego możliwości. Dobry program to program stopniowany – przechodzimy od ćiwczeń łatwiejszych do coraz trudniejszych. Dziecko stopniowo i w swoim tempie opanowuje poszczególne umiejętności. W prowadzonych zajęciach staram się, aby nauka była dla dziecka świetną zabawą. 

W ramach prowadzonych zajęć ćwiczę takie funkcje jak: uwagę, pamięć, koordynację wzrokowo-ruchową, procesy integracji funkcji percepcyjno-motorycznych, słownictwo, słuch fonematyczny, umiejętności arytmetyczne oraz wiele innych funkcji, których zaburzenia mogą skutkować trudnościami w nauce.

W swoim gabinecie korzystam z nowoczesnych programów i narzędzi multimedialnych (TIK), usprawniających zaburzone funkcje, przez co prowadzone zajęcia są atrakcyjne. Poprzez zabawę, wykorzystanie programów multimedialnych, gier, łamigłówek, dzieci bawiąc się jednocześnie usprawiają i rozwijają swoje umiejętności.

Jestem partnerem programu „Pszczółka – trener czytania”. Platformę tą wykorzystuję w swoim gabinecie.