Psychoterapia grupowa
młodzieży
(„Selfik”)

Psychoterapia grupowa młodzieży służy przepracowywaniu trudności w oparciu o proces grupowy. W adolescencji grupa stanowi najistotniejszy punkt odniesienia – potrafi zatem mieć dla młodzieży moc korygującą, edukującą, inspirującą. Zajęcia grupowe są odpowiednie dla młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu relacji, mających trudności w dogadaniu się z rówieśnikami, nieśmiałymi. Grupa ma szerokie spektrum oddziaływań, szczegółowo uzależnione od indywidualnej diagnozy nastolatka. 


"Selfik"

 

Proces otwarcia grupy poprzedzony jest etapem konsultacji, które służą kwalifikacji do grupy. Spotykam się z rodzicami, nastolatkiem, określamy trudności i mocne strony. Wspólnie zastanawiamy się, czy proces grupowy jest odpowiedni na ten moment. 

Proces kwalifikacji służy odpowiedniemu doborowi osób do grupy oraz stworzeniu najlepszego możliwego środowiska dla pracy terapeutycznej. 

Czas pracy grupy jest na ogół określony: grupy półrocze, roczne bądź dłuższe w zależności od celu, liczby i wieku uczestników oraz ich specyficznych cech czy trudności. 

W czym pomaga proces grupowy:

W moim gabinecie przygotowuję się do otwarcia grupy rozwojowej dla młodzieży. Szczegóły wkrótce.